circles-background-mobile-transparant-robert-administratie-financiele-dienstverlening-5

Disclaimer

Robert Administratie & Financiële dienstverlening

Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Robert Administratie & Financiële dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie. Robert Administratie & Financiële dienstverlening ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

De informatie op de website van Robert Administratie & Financiële dienstverlening wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Er mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robert Administratie & Financiële dienstverlening .

Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Robert Administratie & Financiële dienstverlening is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Ondanks de constante zorg en aandacht die Robert Administratie & Financiële dienstverlening besteed om haar website probleemloos te laten functioneren, kan het voorkomen dat onze website tijdelijk niet beschikbaar is. Robert Administratie & Financiële dienstverlening sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van onze website.

circles-background-mobile-transparant-robert-administratie-financiele-dienstverlening-3