Nasze usługi dla osób prywatnych

Administracja & Usługi finansowe

Oferujemy (między innymi) następujące usługi dla osób prywatnych:

 

o odroczenie deklaracji

podatku dochodowego/ składki na ubezpieczenie społeczne

naliczeń podatkowych

zażaleń na piśmie

doradztwo podatkowe i finansowe

wybór naszych klientów